Projects

Folkelig bibeltolkning – på tvers av kulturgrenser

Ved VID Misjonshøgskolen har vi i flere år jobbet med å organisere og analysere det vi kaller folkelig, interkulturell bibeltolkning. Ordet “folkelig” betyr at det dreier seg om bibeltolkning blant folk som ikke har gått gjennom en kritisk fagutdanning i bibelvitenskap, og uttrykket “på tvers av kulturgrenser” betyr at vi lar bibelgrupper med ulik bakgrunn når det gjelder geografi, samfunn, alder, trosbakgrunn, osv. utveksle erfaringer om bibeltekstens mening.

  • Ett eksempel—finansiert av Misjonshøgskolen—er et prosjekt der to bibelgrupper eller husfellesskap (alder: 50-65 år) fra Stavanger og Fianarantsoa (Madagaskar) sammen leste fortellingen om Kain som dreper broren Abel (1. Mosebok 4).
  • Et annet eksempel—finansiert av Kirkerådet/Trosopplæringsreformen—er et prosjekt der tre ungdomsgrupper (alder: 16-18 år) fra Stavanger, Bangkok (Thailand) og Antananarivo (Madagaskar) sammen leste lignelsen om sønnen som kom hjem (Lukas 15) og fortellingen om Amnons voldtekt av søsteren Tamar (2. Samuelsbok 13).

Foredrag, kurs og studier:

  • Menigheter og grupper som ønsker foredrag eller kurs om folkelig bibeltolkning på tvers av kulturgrenser kan ta kontakt med Knut Holter, [email protected].
  • VID vitenskapelige høgskole har et ti-poengs emne på mastergradsnivå om folkelig bibeltolkning på tvers av kulturgrenser: se studieplan.

Studiemateriell:

Fagartikler basert på prosjektene gjennomført ved VID:

Return to English project page